Mijn hele werkende (maar misschien ook wel persoonlijke) leven ben ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van een identiteit. Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? En waarom past de ene keuze beter bij me dan de andere? Zo heb ik bij Total Identity corporate stories mogen schrijven om het verleden, heden en de toekomstige ontwikkelingen van bedrijven vast te leggen. Op individueel niveau maak ik in mijn coachings sessies gebruik van tijdslijnen en biografische verhalen om coachees inzicht te geven in de impact van belangrijke gebeurtenissen. Ook in mijn programma’s met millenials merk ik dat identiteitsontwikkeling een belangrijk element is geworden.

Op Tilburg University promoveerde Lotte van Doeselaer cum laude op onderzoek naar identiteitsontwikkeling bij jongvolwassenen. Ik haal hieronder wat aan over haar onderzoek:

Een gezonde identiteitsontwikkeling

Aanvankelijk neem je als kind nog veel dingen over van je ouders. Naarmate je ouder wordt ga je meer zelf nadenken en kijken wat echt bij jou past. Het is belangrijk dat je eerst onderzoekt wat bij jou past en dat je daar ook keuzes in maakt. Wanneer je je vervolgens verbonden voelt met die keuzes, spreken we van een gezonde identiteit.”

Het is positief om jezelf als uniek te zien

“Er zijn grofweg twee verschillende benaderingen om identiteit te onderzoeken, de dual-cycle en de narratieve benadering. De dual-cycle benadering onderzoekt door middel van vragenlijsten hoe mensen verschillende levenskeuzes (opleiding, baan, partner) maken en in hoeverre ze zich vervolgens verbonden voelen met die keuze.”

“Bij de narratieve benadering speelt het persoonlijke levensverhaal van mensen een belangrijke rol. Op basis van autobiografische verhalen proberen onderzoekers zicht te krijgen op de identiteitsontwikkeling. Het verhaal en de manier waarop mensen het vertellen bepaalt hoe ze in het leven staan, zo is de gedachte.”

“Een derde element dat vaak terugkomt in onderzoek naar identiteitsontwikkeling, is de mate waarin iemand het gevoel heeft uniek te zijn. Het is positief om jezelf als een beetje uniek te zien. Dan wijk je af van anderen en heb je meer een gevoel van wie jij bent. Als je jezelf helemaal niet uniek vindt, dan weet je ook niet hoe je verschilt van anderen. Je hebt niet een duidelijke persoonlijke identiteit. Als je echter teveel afwijkt van mensen die belangrijk voor jou zijn zoals je ouders, je vrienden of je partner, voel je je niet met hen verbonden. Dat kan zorgen voor eenzaamheid.”

En je identiteit is niet iets statisch, het verandert gedurende je leven. Denk aan het krijgen van kinderen of veranderen van baan. Regelmatig stilstaan bij wie je bent en wat bij je past is gezond omdat een heldere identiteit bijdraagt aan een gevoel van groei en tevredenheid.