Vier jaar geleden mocht ik met de toenmalige HR manager van Westland Infra in Poeldijk gaan kijken hoe we het young professional programma een frisse wind konden inblazen. De doelen waren helder: betere positie krijgen in de organisatie, een professionaliseringsslag in het gericht leren vanuit de strategische koers en beter aansluiten bij de nieuwe young professionals die Juva binnen haalde.

Evalueren vanuit drie doelen

Ieder jaar hebben we geĆ«valueerd op deze drie doelen, we hebben aangescherpt en weer verbeterd. Met wel 3 verschillende HR managers heb ik samengewerkt, en je zou bijna kunnen zeggen, die frisse blik werkte eigenlijk heel goed. Met resultaat! Waar vier jaar geleden de deelnemers het nog ‘lastig’ vonden dat ze geselecteerd werden voor een talentenprogramma omdat ze zich niet ‘boven’ of ‘anders’ dan hun collega’s wilden stellen, is het PIT nu uitgegroeid tot een leerprogramma waar je graag bij wilt horen. Leidinggevenden zien het nut in van het leerproces van hun medewerkers en zijn betrokken geraakt, involved! Die support is zo belangrijk voor de oogst van een dergelijk programma. Mensen leren veel ontspannender als ze weten dat het ok is dat ze mogen reflecteren, dat ze mogen stilstaan om te kijken naar zichzelf en even niet bezig te zijn met de ander.

Ik merk dat ik veel van dit programma heb geleerd. De volgende 5 inzichten neem ik mee naar mijn volgende L&D programma’s:

  1. Betrek de lijn (leidinggevenden) boven de deelnemers bij het programma zodat zij weten wat hun medewerkers te leren krijgen.
  2. Stel doelen waarop je gedurende een aantal jaar op blijft evalueren
  3. Zoek een sponsor vanuit de top van de organisatie die het programma een warm hart toedraagt
  4. Werk samen met ervaringsdeskundigen vanuit de organisatie en help ze om het didactische deel aan te laten sluiten bij de doelgroep
  5. Het verschil tussen een goed en een top programma is als het leren is verbonden met de toepassing in de praktijk. Verbind het individuele en collectieve leren met wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt.

Dank aan Juva voor deze kans van verder leren voor mij als learning en developement professional!