Wat een mooi teken, 1 dag voordat het 20 jaar geleden was dat ik mijn man ontmoette, vind ik het boekje de Alchemist. Een boekje dat ik kreeg 2 maanden nadat we elkaar hadden ontmoet en nadat hij terug was gekomen van een wereldreis in o.a. India. Met de boodschap voorin dat ik vooral naar mijn hart moet luisteren. Ik pak het boekje er weer bij en begin te lezen…wat een genot. Het boeiende van het herlezen van boeken is dat je er – nu 20 jaar later- hele andere boodschappen uithaalt. Zeker uit zo’n belangrijk boek als de Alchemist.

De wijsheden vliegen je om de oren en vragen regelmatig om het boekje weg te leggen en die wijsheid te laten pruttelen..Ik wil hier een paar dingen opschrijven over het hart en de liefde, opdat ik het niet vergeet. Bovendien vroeg ik me tijdens het lezen van dit boekje af, hoe je al deze wijsheden kunt leren. Is er een school voor het leven? Ja, school of life. Daar kom ik ook heel graag. Maar het lijkt alsof de scholen nog gefragmenteerd zijn. Een school voor het denken, filosoferen en reflecteren (school of Life) Een school voor het leren voelen (haptonomie en natuurgeneeskunde) School voor het leren spreken en luisteren (de scholen van nu) En de school voor je wilskracht, je purpose en handeling (leiderschapsscholen als de Baak). ik vond dit op Ohmnet.nl.

De scholen van het leven

We doen vaak alsof woorden als psychotherapie en management moderne woorden zijn. Niets is minder waar. In de oudheid waren er overal op de wereld, van Griekenland, tot China en India mysteriescholen actief waarin de mensen werden ingewijd in de werelden van denken, voelen, willen, beleven, zwijgen, spreken.

Je zou grofweg een indeling kunnen maken in de verschillende klassieke management-trainings-instituten. Zoals het Griekse Samotrake model stond voor ontwikkeling van het denken, stond het Turkse Efeze voor de groeiweg van het spreken, de oude Keltische cultuur voor de bezieling van het voelen en Egypte voor de boekhouding van het willen.

Ik vroeg me ook af welke kennis er is over het hart. Wat weten we over het hart? Hoe kunnen we luisteren naar het hart, als het zo druk is om ons heen? Het Klassieke India staat aan de basis van het ontdekken van de Energie van het Hart, echter deze is pas sinds de jaren 60 in de westerse wereld binnenkomen met yoga en meditatie. We zullen het nodig hebben in de komende transitie. Wijze spinsels uit de Alchemist:

Niemand kan vluchten voor zijn eigen hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

Wat is liefde? vraagt de woestijn aan de jongen. Als je van iemand houdt, kun je alles worden. Als je van iemand houdt, heb je geen enkele behoefte om te begrijpen wat er gebeurt, omdat alles binnen in je gebeurt.

De kracht van de liefde is: als we van iemand houden, willen we altijd beter zijn dan we zijn.

Ieder mens op aarde heeft een schat die op hem wacht. luister naar je hart en volg je eigen legende. De mensen die hun eigen legende beleven worden geholpen door hun hart. Dronkaards, kinderen en bejaarden ook.

Er is maar 1 manier om te leren, dat is door te handelen. Dan leef je je eigen legende. Alles wat je moet weten, heeft je reis tot nu toe je geleerd.

Wie zich bemoeit met de eigen legende van een ander, zal de zijne nooit ontdekken.